שיחה גורלית - החוברת
 
http://  Gorali.122.co.il
 
 
ברוכים הבאים לאתר שיחה גורלית, סיפור מותח ודו-שיח מרתק עם סוף מפתיע, בחוברת חדשה להורדה חינם. אנא עזרו לנו לזכות את הרבים, ופרסמו את כתובת האתר לכמה שיותר חברים בפורומים ובאינטרנט. קריאה מהנה

 
תוכן עניינים
 
 
*)  להורדת החוברת לחץ כאן!
 
*)  עזור לפרסם את האתר!
 
*)  חדש: בחר מנגינת רקע
 

 
  
תוכן עניינים:
 
 
  נספחים:
 
 
  פרטים:
 
    להדפסה לחץ כאן
 

 

שיחה גורלית: דו-שיח בין אתאיסט לבין א-לוהים
 
פרק רביעי: התורה שבעל פה
 
האתאיסט חשב לרגע, ואז שאל - "גם אם יכולתי לדעת שהתורה אמיתית, איך יכולתי לסמוך על הרבנים? כיצד יכולתי לדעת שיש תורה שבעל פה העוברת מדור לדור?"
 
 
הקול ענה באמצעות רשימה של דוגמאות מהתורה -
"היש אנשים ראויים יותר להסביר את תורתי וללמדה, מאשר מי שלומדים את התורה יומם ולילה, ומוסרים נפש להבינה? וכיצד יכול אדם ישר להטיל ספק בתורה שבעל פה? האם קיים ביאור אחר למצוות שציויתי בתורתי? וכיצד חשבת להבינם ללא ביאור? והרי ללא התורה שבעל פה המבארת כל מצווה ומצווה מתורתי, לא יכלו בני-ישראל לקיים אפילו מצווה אחת.
הנה מסרתי לבני-ישראל מצווה החלה בכל שבוע ושבוע, היא מצוות השבת, ואף את דין המחלל את שבת מסרתי בתורה, אך לא נכתב בתורה אפילו במקום אחד מהן אבות המלאכה האסורים בשבת, מה מותר ומה אסור לעשות ביום השבת. האם חשבת שכל אדם ואדם יחליט מעצמו וכפי דעתו מהי השבת? האם חשבת שמשה מסר לבני-ישראל את השבת ללא ביאור מפי?
כל הקורא את התורה ביושר יבחין בכך מיד. אמנם ציויתי בתורתי לשמור את השבת, אך לא הסברתי בספר התורה כיצד לשמור אותה. ציויתי בתורתי כי אסור לאיש לצאת ממקומו ביום השבת, אך לא הסברתי בספר התורה מהו "מקום" ומהיכן אסור לצאת. ציויתי בתורתי שלא להדליק אש ביום השבת, אך לא ביארתי את ההבדל בין אשר חדשה לאש שדלוקה מערב שבת. ציויתי בתורתי לזבוח, אך לא הסברתי בספר התורה כיצד שוחטים. ציויתי בתורתי להניח טוטפות ביד ובין העיניים, אך לא הסברתי בספר התורה מהן טוטפות, מתי מניחים אותן או ממה הן עשויות. ציויתי בתורתי ללבוש ציצית, אך לא הסברתי בספר התורה מהי ציצית, כיצד מכינים אותה ואיך היא נראית. ציויתי בתורתי לערוך ברית מילה, אך לא הסברתי בספר התורה כיצד והיכן. ציויתי בתורתי לקבוע מזוזה כתובה בפתח כל בית, אך לא הסברתי בספר התורה מהי מזוזה ומה כותבים בה. ציויתי דין גנב ודין רוצח, אך לא ביארתי את פרטי הדינים של כל אחד מהם, וכיצד יוכלו לפסוק הלכה על פי הפסוקים בלי ביאור דברי שבעל פה?
ואם רק היית בודק כל מצווה ומצווה שבתורה, היית מגלה מיד שכל המצוות נכתבו מפי רק ברמז, כסימן והוכחה לכך שהן קיימות ואני הוא מי שציויתי אותן לזכרון עולם, אך כל הפרטים וההסברים של המצוות ניתנו במקום אחר. ומכאן יכולת לדעת כי משה נביאי מוכרח היה ללמד את העם כל מצווה ומצווה שציויתי, להסביר מהי המצווה, מה כוונתה, מה טעמה, מתי היא נהוגה, מתי מותר או אסור לעבור עליה, מהן פרטיה ודיקדוקיה לכל זמן ומקום. האם חשבת שמסרתי לעם ישראל תורה סתומה ללא הסבר ופירוט, וכך מסר אותה משה לעם ישראל? והרי דיני התורה הם חובה ולא מנהג, כי על הדינים נענשים גם בעונשי כרת ומיתה בבית-דין. ואתה חשבת שהתורה ניתנה ללא הסבר מפי? האם חשבת שמי שברא את כל העולם כולו, לא מכיר את נפש האדם אותו הוא יצר? האם חשבת שבורא האדם ימסור לבניו מצוות שאין ביכולתם להסביר ולקיים?
והרי כל העמים בעולם המציאו לעצמם ספרי משפטים, והם כולם מבינים שכל ספר וספר דורש לימוד ועיון גם בעל פה. האם חשבת שדי לאנשים הנוסעים בכביש בדין האומר - "סע בזהירות"? ואם הבנת שדרושים חוקים מפורטים על כל דין ודין, אז כיצד חשבת שציויתי בתורתי לשמור את השבת מבלי לפרט את השבת והלכותיה? כיצד חשבת שציויתי לערוך ברית מילה ולקבוע מזוזה, להניח תפילין וללבוש ציצית, מבלי שאסביר כל דין ודין מהם פרטיו?"
 
 
 
 
האתאיסט הקשיב בעניין, ואז שאל - "נכון. זה הגיוני שתהיה תורה שבעל פה המבארת כל מצווה הכתובה בתורה, אבל איך יכולתי לדעת זאת מתוך ההיסטוריה?"
 
הקול ענה בבהירות -
"בלי התורה שבעל פה, גם אין תורה שבכתב, כי לא ניתן לשמור את מצוות התורה ללא ביאור והסבר. אין זה רק הגיוני, זוהי מציאות מחייבת. בלעדי התורה שבעל פה, אי אפשר לקיים את המצוות, ולא היה יכול עם ישראל לשמור את התורה אפילו יום אחד. והרי התורה שבעל פה עוברת במסורה לצד התורה שבכתב במשך אלפי שנים. האין זו היסטוריה נאמנה?
כי הרי מהיכן למדת שמעמד הר-סיני אכן היה? מפני שעם ישראל מעביר את תורתי כהיסטוריה גמורה במשך אלפי שנים. אם כן, היה עליך לדעת שגם את התורה שבעל פה מעביר עם ישראל כהיסטוריה גמורה במשך אלפי שנים. ואם האמנת לחכמים המעבירים את התורה שבכתב, היה עליך להאמין להם גם בתורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה תמיד היתה חלק בלתי נפרד מן התורה שבכתב, ועברה יחד עם התורה בידי החכמים מאז ומעולם.
אפילו הכתות הכופרות בתורה שבעל פה נאלצות להודות שאבותיהם נטשו את תורת היהודים שבעל פה בגלל איזה מנהיג שהציע להם להיות קראים או שומרונים או בייתוסים. והכל מודים במקור שקדם להם, של התורה שבכתב ובעל פה. ואם לא די בכך, הרי כל הכתות הכופרות בתורה שבעל פה, בעצמן התכחשו האחת לשנייה, וכל אחת מהן המציאה במהלך השנים ביאור מיוחד משלה למצוות התורה, וכל אחת מן הכתות הכופרות תמיד קראה לביאור שלה "פשט התורה", רק כדי להוכיח לך שאין פשט לתורה הכתובה, כי לא ניתן להבין אפילו מצווה אחת בלא תורה שבעל פה.
והנה כל הכתות הללו אשר נטשו את דרך האבות, ובחרו לכפור בתורה שבעל פה, שינו את דעתן פעם אחר פעם כל מאה ומאתיים שנה, עד שכל מי שנותר מהן נאלץ להודות שהוא שומר מצוות אחרות לגמרי מאלו ששמרו אבותיו לפני אלף ואלפיים שנה. ופשוט שכך, כי איך יוכלו לדעת הכתות הללו מהן המלאכות האסורות בשבת? מהי אש האסורה בשבת? מהו "אל יצא איש ממקומו"? מהו דין פיקוח נפש בשבת? או כיצד קובעים מזוזה? אין להם שום דרך לדעת מצוות אלה, כי הם נטשו את הביאור שמסרתי בעל פה, ואפילו שבת אינם יודעים מהי. ואם רק היית לומד בתורתי, היית גם רואה כמה וכמה פעמים הבטחתי שהתורה לא תשכח מבני-ישראל, וחובת קיום המצוות תשמור עליהם לעד, ובמיוחד באחרית הימים. כי תורתי לא תישכח מעם ישראל, ולא מפיו, ומפי זרעו, ומפי זרע זרעו, מעתה ועד עולם. כך אמרתי על ידי כל נביאי. האם חשבת שקורא כל הדורות מראש יפקיר את תורתו ליד הטבע והמקרה, עד שלא ידעו בני-ישראל להבדיל בין הלכה לדמיון? כמובן שלא, כי אני הוא נותן התורה ואני הוא שומרה.
והנה הכל רואים שעם ישראל העביר תמיד את התורה שבעל פה מאב לבנו ורב לתלמידיו, ומי שהתכחשו לה היו רק מספר כתות קטנות ובודדות שהתפלגו מעם ישראל באיזו תקופה מן התקופות, עד שלא נותר מהן כמעט זכר, ורובן נעלמו כלא היו. האם חשבת לרגע שאחת הכתות המסכנות הללו היתה עם ישראל? והרי כל יהודי בעולם יודע מהי ציצית ומהן תפילין, ומהי מזוזה ומהי ברית מילה, כי מסרתי תורה לכל עם ישראל, וכל המבקש אותה גם ימצא אותה. לא מסרתי תורה מבולבלת ליחידים שיפרשו אותה, אלא תורה נצחית וידועה לכל עם ישראל. ולכן מי שמאמין בי, גם יאמין בתורתי.
מסרתי תורה לכל הדורות, ולא רק לדור אחד. והרי אני קורא כל הדורות מראש, כתבתי על אחרית הימים וידעתי מה יקרה בדור האחרון כמו בדור ראשון. וללא ביאור מפורט שבעל פה, איך יכלו בני-ישראל לדעת מה לעשות בדורות מאוחרים? כיצד יוכלו בני-ישראל לדעת מן התורה האם מותר או אסור להדליק מנורה בשבת, או לנסוע במכונית? לשם כך חייבים בני ישראל לקבל הדרכה שבעל פה המבארת להם את אבות המלאכה האסורים בשבת, והמלמדת את החכמים כיצד לפסוק הלכות מן התורה בכל דור.
כיצד יכלו בני-ישראל לדעת מה לעשות בכל דור ודור, כאשר הדורות משתנים כל הזמן? והרי תורתי היא נצחית, וכל מי שמאמין בי, חייב להאמין גם בה. על כן מסרתי בתורתי ציווי מפורש לשמוע לחכמים שבכל דור ודור, הם לומדי התורה המוסרים נפש כדי להבינה, והם הראויים לפסוק הלכות מהתורה בעזרתי. וכך נאמר בתורה (דברים, פרק יז): "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך - תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
התורה תמיד לימדה את העם כיצד לנהוג בכל דור ובכל תקופה, כי תמיד היו "זקנים" בעם, הם גדולי הדור המלמדים את העם הלכות על פי התורה שבעל פה. בלא התורה שבעל פה, תורתי לא היתה נצחית, ולא היה ניתן ללמוד ממנה דבר לדורות הבאים. אילו היית מאמין בנצחיות התורה, היה עליך להאמין גם בתורה שבעל פה".
 
 
האתאיסט ניסה להקשות -
"אך למה לא כתבת בתורה שבכתב בצורה מפורשת שיש תורה שבעל פה? מדוע השארת זאת להבנה שלנו? ובכלל, למה התורה צריכה להנתן בעל פה ולא בכתב?"
 
הקול ענה בשפה ברורה -
"התורה ניתנה לישרים הרוצים באמת, וכל מי שדעתו ישרה יבין מיד שעם התורה מסרתי ביאור חיצוני המסביר כל מצווה מתורתי. אך אם הייתי מזכיר במפורש בתורה הכתובה את התורה שבעל פה, אז כל הכתות הכופרות בתורה שבעל פה לא היו יכולות לכפור בה - ובמקום זאת, כל אחת ואחת מהכתות הללו היתה ממציאה תורה שבעל פה משלה, עד שלא היה נותרת אפילו תורה ברורה אחת בעולם. ואז אף יהודי לא היה יכול לדעת איזו תורה שבעל פה היא האמיתית. הכתות בחרו לכפור במסורת האבות, הן בחרו לכפור בתורה שבעל פה, ולכן אם היה כתוב במפורש בתורה שבכתב על התורה שבעל פה, הן עדיין היו כופרות בה, ומחליפות אותה בתורה שבעל פה חדשה משלהם.
לכן לא סיפרתי בתורה הכתובה על התורה שבעל פה במפורש, אלא רק לבעלי השכל הישר הקוראים את תורתי ביושר ובהגינות, רק הם יזכו לדעת ולהכיר בקיומה. בזכות עובדה זו, נמצא שעד עצם היום הזה קיים רק עם אחד המעביר ביאור למצוות התורה, וישנה רק תורה שבעל פה אחת בכל העולם כולו. והרי ידוע, כי הספק קיים רק כאשר קיימות שתי אפשרויות, אך כאשר יש רק תורה שבעל פה אחת - לא יתכן יותר שום ספק, כי כל יהודי בעל דעת ישרה יודע שיש רק תורה שבעל פה אחת המבארת את כל המצוות, והוא הביאור האמיתי היחיד כדי להבין ולשמור את התורה. רק בדרך זו לא תשכח התורה, ולא תפורש כרצון כל איש ואיש.
ודע כי התורה שבעל פה ניתנה בעל פה, כי זו הדרך הטובה ביותר ללמוד את התורה ולא לטעות בה, כאשר כל דרך אחרת תוביל באופן טבעי לטעויות ומחלוקות. רק ביאור שבעל פה יוכל להיות מובן בכל דור. כי כל אב יודע להסביר לבנו את כוונת התורה בדיוק כפי שמסר לו אביו, ואפילו אם דיבר אביו בשפה אחרת, או דיבר מתוך עולם מושגים שונה, הוא תמיד יוכל להבינו. בדרך זו כל רב תמיד יוכל להסביר לתלמידיו את ההלכות כפי שקיבל אותם בעל פה מהרב שקדם לו, כי השפה הכתובה אינה משתנה לעולם, אך השפה שבעל פה משתנה כל הזמן, כאשר כל דור ותרבות מדברים בדרך אחרת ומתוך הבנה שונה של המציאות. לכן התורה היתה צריכה להנתן בכתב ובעל פה. בזכות עובדה זו התורה היא נצחית, כך שגם כאשר תשתנה התרבות ועולם המושגים של בני-האדם, עדיין יוכל כל אב וכל רב ללמד את בניו ותלמידיו את התורה כפי שהיא, ותמיד יוכלו בני-ישראל להבינה ללא טעות. וזו הדרך המעולה ביותר להעביר את דיני התורה, באמצעות עיקרי הדינים שבכתב, וביאור מפורט שבעל פה העובר מדור לדור. בזכות התורה שבעל פה דאגתי לכך שהתורה לא תשכח לעולם".
 
האתאיסט הסכים עם הדברים, אך הוסיף קושיה אחרונה בנושא -
"נכון, התורה שבעל פה ניתנה עם התורה שבכתב. אבל לבסוף התורה שבעל פה בעצמה נכתבה בשישה סדרי משנה, ובהמשך גם בגמרא ובכל ספרי המפרשים שביארו אותה. ויש כל כך הרבה מחלוקות ודיונים וקושיות ושאלות על התורה שבעל פה, אז איך ניתן לדעת מהי התורה שבעל פה האמיתית?"
 
 
והקול ענה -
"מחלוקות? האם היתה אי פעם עוד תורה שבעל פה? האם אי פעם חלקו בני-ישראל על התורה שבעל פה ומצוות התורה? האם אי פעם לא ידעו היהודים מהי שבת וכיצד שומרים אותה? האם חלקו ביניהם היהודים מהן תפילין או מהי מזוזה או מהי ציצית? האם שכחו פעם מהי סוכה או מהם ארבעת המינים? האם שכחו בני-ישראל כיצד לשמור את מצוותי?
והרי הבטחתי במפורש שתורתי לא תשכח לעולם, ותמיד עמדתי בהבטחתי. היה עליך לסמוך על דברתי שהמצוות לעולם לא ישכחו מעם ישראל, כי עם ישראל חייב תמיד לקיימן. והרי לך ההוכחה, כיצד אחרי אלפיים שנות גלות חזרו יהודים לארץ ישראל מכל תפוצות העולם, והכל חזרו עם אותה תורה, אותה שבת, אותן תפילין, אותה מזוזה, אותה ברית מילה, אותה ציצית, ואותן מצוות. היש לך הוכחה ברורה מזו שמעולם לא נתתי לתורתי להשכח? והרי בדרך הטבע היו צריכים בני-ישראל לשכוח מזמן את התורה, אחרי כל היסורים, הרדיפות והגלות. ובכל זאת התורה נותרה כפי שהיתה ללא שינוי, ובני-ישראל שומרים את המצוות בכל רחבי העולם בדיוק כפי שעשו זאת לפני אלף ואלפיים שנה.
התורה שבעל פה נכתבה בגלל ירידת הדורות, בגלל חטאי העם, הגלות והיסורים. כך נוצרו מחלוקות על פרטי המצוות, אך לעולם לא נוצרו מחלוקות על עיקרי המצוות והדינים. מעולם לא שכחו בני ישראל מהי שבת, סוכה, פסח, מזוזה או תפילין, כי הבטחתי בתורתי שהתורה לא תשכח "מפי זרעו, וזרע זרעו, מעתה ועד עולם".
בגלל הקשיים וירידת הדורות, דאגו חכמי ישראל לכתוב את התורה שבעל פה. ומכיוון שהתורה שבעל פה נכתבה, דאגו חכמי ישראל שלא לשכוח אותה, על ידי כך שהמשיכו לכתוב עוד ועוד ספרים בכל דור ודור כדי להסביר את התורה שבעל פה. כל רב למד מרבו שקדם לו, וכך יכל להסביר את התורה שבעל פה ודרך הפסיקה בספריו ללא טעות ושכחה. ועם כל זאת, דאגו חכמי ישראל ללמוד את התורה גם בעל פה, ועד עצם היום הזה לומדים חכמי ישראל את כל התורה כולה גם בכתב וגם בעל פה, וכך יודעים החכמים לפסוק הלכות מן התורה. כי התורה שבעל פה לא מלמדת רק הלכות ופסוקים אלא גם כללים והנהגות. בדומה למשוואה לתוכה ניתן להכניס כל מספר אפשרי כדי להשיג את התוצאה הנכונה, כך התורה שבעל פה מלמדת את החכמים כיצד לכוון לרצוני בכל דור ומצב הלכתי.
בזכות הבטחתי הנצחית, ובזכות מסירות הנפש של חכמי ישראל שבכל דור ודור, נותרה התורה כפי שהיתה, ומעולם לא נשכחו המצוות והתורה, גם במהלך גלות של אלפי שנים, יסורים ורדיפות. לאחר כל אלה חזרו בני-ישראל מכל קצוות עולם עם אותה תורה ואותן מצוות, ללמדך שהתורה לא נשכחה מעולם, ונותרה תמיד כפי שהבטחתי בתורה".
 
ואז הקול הוסיף ואמר:
"אילו רק היית מנסה להשקיע את כל כולך בלימוד תורתי, גם היית מגלה שאין דומה לימוד התורה לשום לימוד מן הלימודים. ואז היית יודע בוודאות שהתורה מכשירה את שכלו את הלומד אותה להשיג את רצוני, כפי שהמים מעצבים את חלוקי הנחל, הפלדה משחיזה את הלהב, וכור ההיתוך מטהר את הזהב.
זו הסיבה שתורת ישראל היא מעשית כיום לא פחות משהיא היתה לפני אלפי שנים. היא נצחית, כי היא יוצרת נצח. וזוהי משמעותה של תורה אלוקית אמיתית, המתקיימת מעבר למקום ולזמן, והמקנה לכל יהודי הלומד בה שכל ישר ונשמה טהורה. רק התורה שבעל פה מאפשרת להשיג זאת. והיו לך את הכלים לכך, כי נתתי לך את השכל והרוח להשיג את תורתי, בהגיון ובלב.
היה עליך להבין שבורא עולם ימסור לעמו תורה נצחית, כי נתתי לך את ההגיון להבין זאת, שיש רק תורה נצחית אחת בכל העולם ובכל ההיסטוריה. ואם היית לומד את התורה, היה גם ליבך מגלה את רצוני מתוכה, ומכיר באמיתותה. כי התורה היא לא רק מתנה אלוקית - היא גם נותנת אלוקות, היא יצירה שגם יוצרת; התורה לא רק היתה ונשמרת, היא גם חיה ונושמת. התורה משנה את האדם ומטהרת את לבו, מחדדת את שכלו ומכשירה את דעתו לקבל את האור האלוקי".
 
נמרוד שתק בהסכמה חרישית. הוא ידע שאין לו נסיון בהישגים רוחניים, כי הוא מעולם לא ניסה להשיג את רצון הא-לוהים ואמיתותו מתוך לימוד התורה.
 
 
לחץ כאן כדי לכתוב תגובה על החוברת!
 
            לפרק הבא לחץ כאן!
 
    להדפסה לחץ כאן
 
 
  שיחה גורלית:

  http:// gorali.122.co.il